Hem    |    Mat    |    Bröllop & Catering    |   Om oss
Historik

Historik Forsmark
Forsmark är ett av Östhammars kommuns främsta besöksmål. Hit kommer varje år tusentals besökare till kärnkraftverket och till Forsmarks bruk, som är ett av landets bäst bevarade vallonbruk.

Brukets historia går långt tillbaka i tiden. Redan i mitten av 1500-talet bedrev enskilda bönder och bergsmän järnhantering i Forsmark. Forsmarks bruk anlades som kronobruk 1570 men i slutet av 1600-talet övergick bruket i enskild ägo. 1782 köptes det av familjen af Ugglas, vars släkt ägde bruket i 200 år.

Byggnaderna och den engelska parken i Forsmarks bruk är från 1700-talet. Det var en dramatisk tid då ryssen brände och härjade längs kusterna. Men också en tid då svenska järnbruk stod för en tredjedel av Europas järnproduktion. Så småningom förändrades villkoren och på 1890-talet dog järnhanteringen ut. Det skulle dröja 90 år innan nästa industriepok med kraftproduktion tog sin början.

Greve Ludvig af Ugglas sålde bruket till Forsmarks Kraftgrupp AB 1975, som också äger kärnkraftverket beläget några kilometer från Forsmarks bruk. Forsmarks Kraftgrupp AB fortsätter det omfattande restaurerings-
arbete av bruket som påbörjades på 1960-talet. Arbetet sker enligt ett långsiktigt program och styrs bland annat av den byggnadsminnes-
förklaring som genomfördes i samband med försäljningen.